ponedjeljak, 2. studenoga 2009.

MISA ZAHVALNICA


Prva nedjelja u 10.mj.. obilježena je misa zahvalnica na kojoj su prineseni darovi na zahvalu Bogu za proteklu godinu.. Udruga je također sudjelovala u misnom slavlju i prinosu darova..

Nema komentara: