subota, 29. svibnja 2010.

studenti etnologije iz Zagreba istraživali običaje u Bogdanovcima

U suradnji sa Antunom Božićem i Marijom Vučković dogovorili smo da nam naprave terensko istraživanje tradicije u Bogdanovcima. Tako da su njih 6 studenata etnologije došli u Bogdanovce 30.4.-2.5.2010.g. i obavili razgovore s bakama i didacima Šokcima,starosjediocima u Bogdanovcima i sve to snimili i zapisali. Ovaj postupak je bio zadnji trzaj da se nešto sačuva u našem selu u kojem stari izumiru i sve je manje autohtonog stanovništva koje bi moglo potvrditi nešto o običajima i življenju u ovom selu. Stoga je naša udruga u suradnji s mjesnim kudom "Seljačka sloga" organizirala takvo jedno terensko zapisivanje i da se prikupi što više podataka o običajima, nošnji, napjevima, življenju kroz godinu i sl..

Nema komentara: